[مسئولیت]

انسان با پذیرفتن هر نقشی، در واقع یک مجموعه مسئولیت جدید را می‌پذیرد.

هر نقش ممکن است برای انسان مزایایی داشته باشد ولی چه خوب که این فقط به دنبال نفع شخصی نباشد و نسبت به نقش پذیرفته شده احساس مسئولیت داشته باشد.

<دوشنبه، 17 آبان 95>

[نظرات]
[نظر شما چیه؟]
نام:
آدرس اینترنتی:
ایمیل:
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image